διακονισσῶν

διακόνισσα
deaconess
fem gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διάκονος — Ο πρώτος και κατώτερος από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Τον τίτλο αυτόν απένεμε η αρχαία Εκκλησία σε όλους εκείνους, αποστόλους και πιστούς, που βοηθούσαν στις πιο ταπεινές υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα και η φροντίδα των ιερών σκευών, γιατί …   Dictionary of Greek

  • ди˫акониса — ДИ˫АКОНИС|А (42), Ы с. διακόνισσα Дьякониса, служительница древней христианской церкви: помѩнѹхомъ же и ди˫аконисы иже въ образѣ испытаны (διακονισσῶν) КЕ XII, 24б; Диаконисы жены не поставл˫ати преже ·м҃· лѣ(т). и сию же съ опасьномь испытаниѥмь …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ДИАКОНИССА — [греч. διακόνισσα, также διάκονος с артиклем или иным показателем жен. рода], одно из церковных служений в древней Церкви, к рое исполняли женщины. Происхождение Впервые существительное διάκονος, в древнегреч. языке употреблявшееся как в муж.,… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.